Державна реєстрація зміни імені
Надавач послуги
Первомайський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(м.Харків)
Платність надання послуги
Суб’єктом звернення сплачується державне мито у розмірі 0,3 неоподаткованого мінімуму доходів громадян та 3 неопадаткових мінімумів доходів громадян -при повторній зміні імені.ж
Від сплати державного мита звільняються:
громадяни ,віднесені до першої та другої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
громадяни віднесені до 3 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи -які постійно проживають до відселення чи самостійного переселння або постійно працюють на території зон відчуження безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення за умови ,що вони за станом на 1 січня 1993 прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового ) відселення не меньше 2 років,а у зоні гарантованого добровільного відселення не меньше 3 років;
громадяни віднесені до 4 категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи,які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю за умови що за станом на 1 січня 1993 роки вони прожили або відпрацювали в цій зоні не меньше 4 років.
Інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї войнів (партизанів) які загинули чи пропали безвісти,і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
інваліди Іта ІІ групи
Строк надання послуги
Заява про зміну умені розглядається відділом державної реєстрації актів цивільного стану у тримісячний строк , який може бути продовжений не більше ніж на 3 місяці.
У разі надання дозволу на зміну імені суб’єкт звернення у тримісячний строк може звернутися для державної реєстрації зміни імені до відділу державної реєстрації актів цивільного стану які складають актовий запис про зміну імені
Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них
Суб’єктом звернення безпосередньо подається:
1.Заява встановленої форми ,що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян(далі Реєстр)
2.паспорт громадянина України;3.Заява батьків (одного з батьків або опікуна чи піклувальника у випадках ,передбачених частиною другою статті 295 Цивільного кодексу україни (для осіб віком 14-15 років)
4.Свідоцтво про народження;
5.Свідоцтво про шлюб,у разі перебування у шлюбі;
6 Свідоцтво про народження дітей; у разі наявності малолітніх або неповнолітніх дітей;
7.Свідоцтво про зміну імені суб’єкта звернення ,його батька чи матері ,якшо воно було раніше змінено(за винятком випадків,коли суб’єктом звернення свідоцтво втрачено , а відповідний актовий запис знаходяться у володінні відділу або державних органів, від яких відділ має право його витребувати)
8.Фотокартка
9.Згода суб’єкта звернення на обробку персональних даних
10.Документ або інформація (реквізити платежу )про сплату (внесення плати)державного мита за державну реєстрацію зміни імені в будь якій формі надані суб’єктом звернення до центру надання адміністративних послуг або документ що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
Порядок та спосіб подання документів для отримання послуги
1.У паперовій формі документи подається особисто суб’єктом звернення до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його проживання
2. У паперовій формі документи подається суб’єктом звернення особисто до центру надання адміністративних послуг.
3,подання заяви про зміну імені з накладенням електронного цифрового підпису через маережу Інтернет з використанням веб-порталу "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану "
Результат надання послуги
1.Складання актового запису про зміну імені в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача свідцовта про зміну імені.
2.Письмова відмова в проведенні державної реєстрації зміни імені.

Способи отримання результату
Суб’єкт звернення отримує:
1.Висновок про надання дозволу на зміну імені або про відмову у зміні імені безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану або поштовим зв’язком;
2.Свідоцтво про зміну умені безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану
Перелік підстав для відмови у наданні послуги
1.Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України;
2.державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану ;
3.З проханням про державну реєстрацію звернулась недієздатна особа,або особа яка не має необхідних для цього повноважень
Нормативні акти, якими регламентується надання послуги
Цивільний кодекс України;
Сімейний кодекс україни;
Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
Закон україни " Про захист персональних даних" від 01.06.2010 №2297-VІ
декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"
Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадежння експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продуктру "check" від 24.12.2019 №1113
Порядок розгляду заяв про зміну умені (прізвища власного імені по батькові ) фізичної особи затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2007 №915
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року №669-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації атків цивльного стану"
Порядок ведення державного реєстру актів цивільного стану громадян,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 №1064

Примітка
-
Файли
Інформаційна картка Державна реєстрація зміни іменіЦентр надання адміністративних послуг Первомайської міської ради Харківської області >>>