Державна реєстрація розірвання шлюбу
Надавач послуги
Первомайський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(м.Харків)
Платність надання послуги
Суб’єктом звернення сплачується державне мито у розмірі 0,5 неоподаткованого мінімуму доходів громадян
Від сплати державного мита звільняються:
громадяни ,віднесені до першої та другої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
громадяни віднесені до 3 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи -які постійно проживають до відселення чи самостійного переселння або постійно працюють на території зон відчуження безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення за умови ,що вони за станом на 1 січня 1993 прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового ) відселення не меньше 2 років,а у зоні гарантованого добровільного відселення не меньше 3 років;
громадяни віднесені до 4 категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи,які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю за умови що за станом на 1 січня 1993 роки вони прожили або відпрацювали в цій зоні не меньше 4 років.
Інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї войнів (партизанів) які загинули чи пропали безвісти,і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
інваліди Іта ІІ групи

Строк надання послуги
Державна реєстрація розірвання шлюбу проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану:
відповідно до ст.106 Сімейного кодексу України -після спливу одного місяця від дня подання відповідної заяви ,якщо вона не була відкликана
відповідно до ст.107 Сімейного Кодексу України - удень подання відповідної заяви суб’єктом звернення.
Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них
Заява про розірвання шлюбу відповідно до ст.106 Сімейного кодексу України подружжя .яка не має дітей, встановленої форми що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення реєстру;
паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця,особи без громадянства)
свідоцтво про шлюб
Документ або інформація (реквізити платежу )про сплату (внесення плати)державного мита за державну реєстрацію розірвання шлюбу в будь якій формі надані суб’єктом звернення до центру надання адміністративних послуг або документ що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
Порядок та спосіб подання документів для отримання послуги
У папервоій формі документи подаюься заявниками особисто
Якщо один з подружжя через поважну причину не може особисто подати заявку про розірвання шлюбу таку заяву нотаріально засвідчену або прирівняну до нотаріально засвідченої,від його імені може подати другий з подружжя.
Подання заяви про державну реєстрацію розірвання шлюбу з накладенням електронних цифрових підписів через мережу інтернет з використанням веб порталу "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану"
Результат надання послуги
1.складання актового запису про розірвання шлюбу в електронному вигляді в державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про розірвання шлюбу
2.Письмова відмова в проведенні державної реєстрації розірвання шлюбу
Способи отримання результату
Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про розірвання шлюбу безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану
У разі подання документів через центр надання адміністративних помлуг отримання письмової відмови в проведенні державної реєстрації розірвання шлюбу здійснюється у центра надання адміністративних послуг
Перелік підстав для відмови у наданні послуги
1.Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України;
2.державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану ;
3.З проханням про державну реєстрацію звернулась недієздатна особа,або особа яка не має необхідних для цього повноважень

Нормативні акти, якими регламентується надання послуги
Цивільний кодекс України;
Сімейний кодекс україни;
Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"
Порядок ведення державного реєстру актів цивільного стану громадян,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 №1064
Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевріки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продуктру "check" від 24.12.2019 №1113
правила державної реєстрації атків цивільногос стану в Україні від 18.10.2000 року №52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 року №3307/5) зареєстровані в Міністерствіюстиції України 18.10.2000 року за №719/4940
Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет,затверджений наказом Міністерства юстиції України 09.07.2015 року №1187/5 зареєстрований у Міністретсв юстиції України 09.07.2015 року за № 813/27258

Примітка
-
Файли
Інформаційна картка Державна реєстрація розірвання шлюбуЦентр надання адміністративних послуг Первомайської міської ради Харківської області >>>