Внесення змін до актових записів цивільного стану,їх поновлення та анулювання
Надавач послуги
Первомайський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(м.Харків)
Платність надання послуги
Суб’єктом звернення сплачується державне мито у розмірі 0,02 неоподаткованого мінімуму доходів громадян
Від сплати державного мита звільняються:
громадяни ,віднесені до першої та другої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
громадяни віднесені до 3 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи -які постійно проживають до відселення чи самостійного переселння або постійно працюють на території зон відчуження безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення за умови ,що вони за станом на 1 січня 1993 прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового ) відселення не меньше 2 років,а у зоні гарантованого добровільного відселення не меньше 3 років;
громадяни віднесені до 4 категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи,які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю за умови що за станом на 1 січня 1993 роки вони прожили або відпрацювали в цій зоні не меньше 4 років.
Інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї войнів (партизанів) які загинули чи пропали безвісти,і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
інваліди Іта ІІ групи


Строк надання послуги
Строк розгляду заяви про внесення змін ,доповнень виправлень чи поновлення актових записів цивільного стану становить не більше 3 місяців та може будти продовжений не більше ніж на 3 місяці.
У разі якщо актові записи цивільного стану до яких потріблно внести зміну та на підставі яких вирішується питання щодо внесення змін поновлення та анулювання зберігаються в архіві віддлілу державної реєстрації актів цивільного стану України до якого подано відповідну заяву ,а також якщо зазначені в заяві відомості або інші подані заявником документи не потребують перевіірки питання про внесення змін до актових записів цивільного стану їх поновлення та анулювання розглядається у строк ,що не перевищує 15 робочих днів
Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них
Суб’єктом звернення безпосередньо подаються:
Заява встановленої форми ,що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану(далі Реєстр)
паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця. особи без громадянства)
Свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану у яких зазначені неправильні неповні відомості або відомості які підлягають зміні.
інші документи необхідні для розгляду заяви та вирішення питання по суті,крім тих які знаходяться у володінні відділу або у володінні державних органів від яких відділ має право їх витребовувати.
Документ що підтверджує сплату державного мита за видачу свідцотва у зв’язку із зміною доповненням виправленням і поновленням актових записів цивільного стану або документ що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
Порядок та спосіб подання документів для отримання послуги
У паперовій формі документи подається суб’єктом звернення особисто до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за місцем його проживання або у випадках перебачених законодавством- за місцем зберігання актового запису цивільного стану або до відповідного центру надання адміністративних послуг.
Подання заяви про внесення змін до актового запису цивільного стану або заяви про поновлення актового запису цивільного стану або заяви про анулювання актового запису цивільного стану з накладенням електронного цифрового підпису через мережу Інтернет з використанням веб -порталу "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану "

Результат надання послуги
1.Висновок про внесення змін до актового запису за наявності достатніх підстав,його поновлення ,внесення змін до актового запису цивільного стану та видача відповідного свідоцтва про державну реєстрацію актів цивільного стану
2.Письмова відмова у внесення змін до актового запису цивільного стану ,його поновлення та анулювання
Способи отримання результату
Суб’єкт звернення отримує:
1)у відділі державної реєстрації актів цивільного стану або у центрі надання адміністративних послуг у разі подання до нього відповідної заяви документи про державну реєстрацію актів цивільного стану у зв’язку із внесенням змін до актових записів цивільного стану,їх поновлення ,або висновок про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану,їх поновленні та анулюванні;
2.Поштовим зв’язком висновок про відмову у внесенні змін до актових записів цивільного стану ,їх поновленні та анулюванні
Перелік підстав для відмови у наданні послуги
1.Відсутність достатніх підстав для внесення змін до актових записів цивільного стану;
2.подача заяви про внесення змін до актового запису цивільного стану,його поновлення та анулювання має здійснюватися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану.
3.Із заявою про внесення змін до актових записів цивільного стану цивільного стану,їх поновлення та анулювання звернулась недієздатна особа ,або особа яка не має необхдних для цього повноважень
Нормативні акти, якими регламентується надання послуги
Сімейний кодекс україни;
Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито"
Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевірки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продуктру "check" від 24.12.2019 №1113
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26.06.2015 року №669-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивльного стану"
Порядок ведення державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 №1064
Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18.10 2000 року №52/5(у редакції наказом Міністерства юстиції України від 24 грудня 2010 року №3307/5 зареєстровані в Міністретсві юстиції України 18.10 .2000 року за №719/4940
Правила внесення змін до актових записів цивільного стану їх поновлення та анулювання затверджені наказом Міністерства юстиції від 13.01.2011 року №96/5 зареєстровані в Міністерстві юстиції 14.01.2011 року за №55/18793
Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану -учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану ,поданих через мережу Інтернет , затверджений наказом Міністерства юстції України 09 липня 2015 року №1187/5 зареєстрований у Міністерстві юстиції України 09.07.2015 року за №813/27258
Примітка
-
Файли
Інформаційна картка Внесення змін до актових записі цивільного стануЦентр надання адміністративних послуг Первомайської міської ради Харківської області >>>