Державна реєстрація народження
Надавач послуги
Первомайський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(м.Харків)
Платність надання послуги
Безоплатно
Строк надання послуги
У разі подання документів у відділі державної реєстрації актів цивільного державна реєстрація народження дитини проводиться в день звернення заявника.
У разі подання документів через центр надання адміністративних послуг або в електронній формі державна реєстрація народження дитини проводиться не пізніше наступного робочого дня у разі отримання таких документів поза робочим часом відділу державної реєстрації актів цивільного стану чи прийняття відділом державної реєстрації актів цивільного стану рішення про відмову в проведенні такої реєстрації.

Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них
1.Заява ,встановленої форми ,що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру про державну реєстрацію народження відповідно до ч.1 ст.122;ч.1.ст.135 Сімейного кодексу України
2.Паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця,особи без громадянства)суб’єкта звернення.
3.Документ ,виданий закладом охорони здоров’я ,що підтверджує факт народження дитини;
рішення суду,постановлене відповідно до ст.317 Цивільного процесуального кодексу України,про встановлення факту народження ,що відбулося на тимчасово окупованій території
4.Документи,необхідні для визначення походження дитини від батьків,предбачені ч.1 ст.122; ч.1.ст.135 Сімейного кодексу України

Порядок та спосіб подання документів для отримання послуги
1.У паперовій формі документи подаються заявником особисто до відду державної реєстрація актів цивільного стану за місцем народження дитини або місцем проживання її батьків чи одного з них.
2. В електронній формі документи подаються через веб-портал Міністерства юстиції України батьком або матір’ю дитини,яких ідентифіковано шляхом використання кваліфікованого електронного підпису,електронної системи ідентифікації "Bank ID" чи засобу ідентифікації особи.який дає можливість однозначно ідентифікувати заявника
Результат надання послуги
!.Складання актового запису про народження в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача:
-свідоцтва про народження дитини;
витягу з Державного реєстру актів цивільного стану гррмадян(довідка)про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до частини першої статті 135 Сімейного Кодексу України.
- Витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження відповідно до ст.126 133,135 Сімейного Кодексу України із зазначенням факту мертвонародження або смерті на першому тижні життя.
2. Письмова відмова в проведенні державної реєстрації народження
Способи отримання результату
Результат надання адміністративної послуги безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану.
У разі подання документів церез центр надання адміністративних послуг отримання свідоцтва про народження ,витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію народження із зазначенням відомостей про батька відповідно до ч.1 ст.135 Сімейного кодексу України,письмової відмови в проведенні державної реєстрації акту цивільного стану здійснюється в центрі надання адміністративних послуг ,через який подано відповідну заяву.

Перелік підстав для відмови у наданні послуги
1.Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України;
2.Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрації актів цивільного стану.
3.З проханням про державну реєстрацію звернулась недієздатна особа або особа ,яка не має необхідних для цього повноважень
Нормативні акти, якими регламентується надання послуги
Цивільний кодекс України;
Сімейний кодекс України;
Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;
Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»; Постанова Кабінету Міністрів від 09.01.2013 № 9 «Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я»;
Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 №1064;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;
Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5

Примітка
-
Файли
Інформаційна картка Державна реєстрація народженняЦентр надання адміністративних послуг Первомайської міської ради Харківської області >>>