Державна реєстрація смерті
Надавач послуги
Первомайський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(м.Харків)
Платність надання послуги
Безоплатно
Строк надання послуги
Державна реєстрація смерті проводиться відділом державної реєстрації актів цивільного стану:
у день подання суб’єктом звернення безпосередньо до відділу державної реєстрації актів цивільного стану заяви про державну реєстрацію смерті та документів необхідних для такої державної реєстрації;
не пізніше наступного робочого дня ,у разі отримання заяви про державну реєстрацію смерті та документів поза робочим часом відділу державної реєстрації актів цивільного стану чи прийняття відділом державної реєстрації актів цивільного стану про відмову в проведенні такої реєстрації у разі подання заяви через центр надання адміністративних послуг
Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них
Заява встановленої форми,що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Реєстру
Документ встановленої форми про смерть ,виданий закладом охорони здоров’я або судово-медичною установою;
паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця,особи без громадянства)пільгові посвідчення військово-облікові документи померлого ,паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця,особи без громадянства)суб’єкта звернення (у разі їх наявності)
Порядок та спосіб подання документів для отримання послуги
У паперовій формі документи подаються заявником особисто до відділу державної реєстрації актів цивільного стану за останнім місцем проживання померлого, за місцем смерті ,за місцем виявлення трупа або до центру надання адміністративних послуг.
Результат надання послуги
1.Складання актового запису про смерть в електронному вигляді в Державному реєстраі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача свідоцтва про смерть,витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання.
Способи отримання результату
Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про смерть та витяг з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання у відділі державної реєстрації актів цивільного стану.
У разі подання документів через центр надання адміністративних послуг отримання свідоцтва про смерть ,витягу з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про смерть для отримання допомоги на поховання або письмової відмови в проведенні державної реєстрації смерті здійснюється у центрі надання адміністративних послуг.
Перелік підстав для відмови у наданні послуги
1.Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України;
2.Державна реєстрація повинна проводитися в іншому органі державної реєстрація актів цивільного стану;
3.З проханням про державну реєстрацію звернулся недієздатна особа або особа ,яка не має необхідних для цього повноважень.
Нормативні акти, якими регламентується надання послуги
Цивільний кодекс України;
Сімейний кодекс України;
Закон України «Про державну реєстрацію актів цивільного стану»;
Декрет Кабінету Міністрів України від 21 січня 1993 року № 7-93 «Про державне мито»; Постанова Кабінету Міністрів від 09.01.2013 № 9 «Про затвердження Порядку підтвердження факту народження дитини поза закладом охорони здоров’я»;
Порядок ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 №1064;
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16.05.2014 №523-р «Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг»;
Правила державної реєстрації актів цивільного стану в Україні, затверджені наказом Міністерства юстиції України від 18 жовтня 2000 року № 52/5

Примітка
-
Файли
Інформаційна картка Державна реєстрація смертіЦентр надання адміністративних послуг Первомайської міської ради Харківської області >>>