Державна реєстрація шлюбу
Надавач послуги
Первомайський міськрайонний відділ державної реєстрації актів цивільного стану Східного міжрегіонального управління Міністерства юстиції(м.Харків)
Платність надання послуги
Суб’єктом звернення сплачується державне мито у розмірі 0,05 неоподаткованого мінімуму доходів громадян
Від сплати державного мита звільняються:
громадяни ,віднесені до першої та другої категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи;
громадяни віднесені до 3 категорії постраждалих внаслідок Чорнобильської катастрофи -які постійно проживають до відселення чи самостійного переселння або постійно працюють на території зон відчуження безумовного (обов’язкового) і гарантованого добровільного відселення за умови ,що вони за станом на 1 січня 1993 прожили або відпрацювали у зоні безумовного (обов’язкового ) відселення не меньше 2 років,а у зоні гарантованого добровільного відселення не меньше 3 років;
громадяни віднесені до 4 категорії потерпілих внаслідок Чорнобильської катастрофи,які постійно працюють і проживають або постійно проживають на території зони посиленого радіоекологічного контролю за умови що за станом на 1 січня 1993 роки вони прожили або відпрацювали в цій зоні не меньше 4 років.
Інваліди Великої Вітчизняної війни та сім’ї войнів (партизанів) які загинули чи пропали безвісти,і прирівняні до них у встановленому порядку особи;
інваліди Іта ІІ групи

Строк надання послуги
Державна реєстрація шлюбу проводиться відділом державної реєстрації актів цивільногостану з дотриманням строків визначених статтею 32 Сімейного Кодексу України та з урахуванням побажань наречених
Перелік документів, необхідних для отримання послуги, а також вимоги до них
Заява про державну реєстрацію шлюбу встановленої форми,що формується та реєструється за допомогою програмних засобів ведення Державного реєстру актів цивільного стану громадян;
паспорт громадянина України (паспортний документ іноземця, особи без громадянства)
документ що підтверджує законність перебування іноземця чи особи без громадянства на території України
посвідка на постійне чи тимчасове проживання іноземця на території України
Документ що підтверджує припинення поперднього шлюбу(якщо шлюб повторний )
Документ або інформація (реквізити платежу )про сплату (внесення плати)державного мита за державну реєстрацію шлюбу в будь якій формі надані суб’єктом звернення до центру надання адміністративних послуг або документ що підтверджує право на звільнення від сплати державного мита
Якщо документ громадян України ,іноземців ,осіб без громадянства ,які є підставою для державної реєстрації шлюбу складені іноземною мовою,до них додається переклад тексту на українську мову,вірність якого засвідчується дипломатичним представництвом або консульською установою України посольством(консульством) держави, громадянином якої є іноземець (країни постійного особи без громадянства) Міністерством закордонних справ,іншим відповідним органом цієї держави або нотаріусом.
Порядок та спосіб подання документів для отримання послуги
У паперовій формі документи подається жінкою та чоловіком особисто.
Якщо жінка та/або чоловік не можуть через поважну причину причину особисто подати заяву про реєстрацію шлюбу ,таку заяву нотаріально засвідчену,можуть подати їх представники.Повноваження представника повинні бути нотаріально засвідчені.
Подання заяви про державну реєстрацію шлюбу з накладенням електронних цифрових підписів через мережу Інтернет з використанням веб -порталу "Звернення у сфері державної реєстрації актів цивільного стану"
Результат надання послуги
1.Складання актового запису про шлюб в електронному вигляді в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян та на паперових носіях і видача кожному з подружжя свідоцтва про шлюб;
2.Письмова відмова у проведенні державної реєстрації шлюбу
Способи отримання результату
Суб’єкт звернення отримує свідоцтво про шлюб безпосередньо у відділі державної реєстрації актів цивільного стану.
У разі подання документів церез центр надання адміністративних послуг отримання письмової відмови у проведенні державної реєстрації актів цивільного стану здійснюється в центрі надання адміністративних послуг
Перелік підстав для відмови у наданні послуги
1.Державна реєстрація суперечить вимогам законодавства України;
2.З проханням про державну реєстрацію звернулася недієздатна особа або особа яка не має нееобхідних для цього повноважень
Нормативні акти, якими регламентується надання послуги
Цивільний кодекс України;
Сімейний кодекс україни;
Закон України "Про державну реєстрацію актів цивільного стану"
Декрет Кабінету Міністрів України від 21.01.1993 №7-93 "Про державне мито"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року №523-р "Деякі питання надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання адміністративних послуг"
Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 червня 2015 року №669-р "Про реалізацію пілотного проекту у сфері державної реєстрації актів цивільного стану "
Порядок ведення державного реєстру актів цивільного стану громадян,затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.08.2007 №1064
Постанова Кабінету Міністрів України "Про запровадження експериментального проекту щодо спрощення процесу перевріки факту оплати адміністративних та інших послуг з використанням програмного продуктру "check" від 24.12.2019 №1113
Правила державної реєстрації атків цивільногос стану в Україні від 18.10.2000 року №52/5 (у редакції наказу Міністерства юстиції України від 24.12.2010 року №3307/5) зареєстровані в Міністерствіюстиції України 18.10.2000 року за №719/4940
Порядок розгляду відділами державної реєстрації актів цивільного стану - учасниками пілотного проекту заяв у сфері державної реєстрації актів цивільного стану, поданих через мережу Інтернет,затверджений наказом Міністерства юстиції України 09.07.2015 року №1187/5 зареєстрований у Міністретсв юстиції України 09.07.2015 року за № 813/27258
Примітка
-
Файли
Інформаційна картка Державна реєстрація шлюбуЦентр надання адміністративних послуг Первомайської міської ради Харківської області >>>